ผลไม้อบแห้ง ส่งออก
ร่วมเป็นคู่ค้ากับเรา
บริการที่คุณจะได้จากนานาฟรุ้ต หากคุณร่วมเป็นคู่ค้าและตัวแทนจัดจำหน่าย
ผลไม้อบแห้ง ส่งออก 
image
สิ่งที่คุณจะได้รับตามข้อตกลง
     • การแปลข้อมูลบนสลากสินค้าเพื่อใช้ตีพิมพ์
     • ปรับเปลี่ยนเอกสารสัญญาเพื่อให้ตรงกับกฎหมายแต่ละประเทศ
     • เอกสารรับรองมาตรฐาน
     • ผลทดสอบจากสถาบันวิจัย
     • ปรับปรุงรูปแบบสินค้าเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของคุณมากที่สุด
     • คุณจะได้สินค้าที่สดใหม่เสมอ
image
การขนส่ง
     • ดูแลทุกขั้นตอนการขนส่งตั้งแต่ต้นจนรับมอบสินค้า
     • การโหลดสินค้า
     • การขนส่งทางเครื่องบิน และ ทางเรือ
     • การรับประกันสินค้า
แคตตาล็อกสินค้า
ผลไม้อบแห้ง ส่งออก
image
ผลไม้อบแห้ง
image
ผลไม้อบกรอบ
image
ผลไม้ทอดกรอบ
image
พรีไบโอติกส์ ฟรุ้ตช็อต