ผลไม้อบแห้ง ส่งออก
ร่วมเป็นคู่ค้ากับเรา
บริการที่คุณจะได้จากนานาฟรุ้ต หากคุณร่วมเป็นคู่ค้าและตัวแทนจัดจำหน่าย
ผลไม้อบแห้ง ส่งออก 
dried fruit export
สิ่งที่คุณจะได้รับตามข้อตกลง
     • การแปลข้อมูลบนสลากสินค้าเพื่อใช้ตีพิมพ์
     • ปรับเปลี่ยนเอกสารสัญญาเพื่อให้ตรงกับกฎหมายแต่ละประเทศ
     • เอกสารรับรองมาตรฐาน
     • ผลทดสอบจากสถาบันวิจัย
     • ปรับปรุงรูปแบบสินค้าเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของคุณมากที่สุด
     • คุณจะได้สินค้าที่สดใหม่เสมอ
dried fruit export
การขนส่ง
     • ดูแลทุกขั้นตอนการขนส่งตั้งแต่ต้นจนรับมอบสินค้า
     • การโหลดสินค้า
     • การขนส่งทางเครื่องบิน และ ทางเรือ
     • การรับประกันสินค้า
แคตตาล็อกสินค้า
ผลไม้อบแห้ง ส่งออก
dried fruits nanafruit
ผลไม้อบแห้ง
freeze dried fruits
ผลไม้อบกรอบ
fruit chips
ผลไม้ทอดกรอบ
prebiotic freeze dried fruits
พรีไบโอติกส์ ฟรุ้ตช็อต

รีวิวสินค้าตลาดส่งออก

nanafruit dried fruit dubai

AL MAYA

DUBAI

nanafruit dried fruit dubai

AL MAYA

DUBAI

nanafruit dried fruit hong kong

HONG KONG

nanafruit dried fruit hong kong

HONG KONG

nanafruit dried fruit china

CHINA

nanafruit dried fruit china

CHINA

ติดต่อขอใบเสนอราคา